Big Sale - Đại hạ giá
Cân phân tích điện tử chuyên dùng trong phòng thí nghiệm
Big Sale - Đại hạ giá
Cân kỹ thuật điện tử có độ chính xác cao
Big Sale - Đại hạ giá
Cân xe tải điện tử dùng thiết bị chất lượng bảo hành đầy đủ
Big Sale - Đại hạ giá
Tư vấn - Hỗ trợ kỹ thuật liên tục
Big Sale - Đại hạ giá
Cân treo điện tử công nghiệp
Cân điện tử Tân Nam Phát

Hotline: 0918.322.668

LOADCELL FLINTEC UY TÍN CHẤT LƯỢNG - CTY TÂN NAM PHÁT

Công Ty Cân Điện Tử Tân Nam Phát - Nhập Khẩu Và Phân Phối Chính Thức Các Sản Phẩm Loadcell Flintec Uy Tín Chất Lượng Tại Hà Nội.

Loadcell ZSNC trọng tải 20-50 tấn - u có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như cân xe tải , cân công nghiệp nặng, cân bồn, cân trạm trộn

  
    
      
      Tải trọng Loadcell ZSNC
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: ZSNC
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọng:20, 25, 30, 40, 50 tấn Độ chính xác cao. Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù họp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khó khăn nhất Loadcell xe tải Amcells ZSNC được thiết kế để đáp ưng nhữngyêu cầu có độ chính ...

Loadcell ZSF chuyên dùng cho cân ôtô 10- 50 tấn - ̉ đáp ưng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như cân xe tải ,cân công nghiệp nặng, cân bồn, cân trạm trộn

  
    
      Tải trọng Loadcell ZSF
      K
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: ZSF
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọng:10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 tấn Loadcell xe tải có độ chính xác cao. Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù họp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khó khăn nhất Loadcell xe tải Amcells ZSF-A /ZSFY được thiết kế để đáp ưng ...

Loadcell SSB Amcell có độ chính xác cao - m phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell SSB được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: SSB
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcellamcells:100kg, 250kg, 500kg, 1k, 2k, 2,5k, 3k, 4k, 5kse, 5k, 10k, 15k, 20k lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn:150% Quá tải tối đa:200% Chứng chỉ IP 67 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, ...

Loadcell Amcells SBS chuyên dụng cho cân nhỏ - m phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell SBS được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: SBS
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcellamcells:100kg, 250kg, 500kg, 1k, 2k, 2,5k, 3k, 4k, 5kse, 5k, 10k, 15k, 20k lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn:150% Quá tải tối đa:200% Chứng chỉ IP 67 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, ...

Loadcell Amcell STL xuất xứ Châu Âu - ược làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell STL chử z được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: STL
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcellamcells:25kg, 50kg,100kg, 150kg, 250kg, 500kg,750kg,1k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 40kg lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn:150% Quá tải tối đa:300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm ...

Loadcell Amcell STA tiêu chuẩn Mỹ - ược làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell STL chử z được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: STA
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcellamcells:25kg, 50kg,100kg, 150kg, 250kg, 500kg,750kg,1k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 40kg lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn:150% Quá tải tối đa:300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm ...

Loadcell STS amcells - 
Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell STS chử z được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiê
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: STS
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcell Amcells:25kg, 50kg,100kg, 150kg, 250kg, 500kg,750kg,1k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 40kg lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn :150% Quá tải tối đa :300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và ...

Loadcell chu Z - ín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell STB chử z được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án  và các loại cân thông d
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: STB
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcell Amcells:50kg,100kg, 150kg, 200kg, 250kg Độ chính xác cao. Điện trở : 2mV/V Quá tải an toàn :150% Quá tải tối đa :300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng ...

Loadcell SPS Amcells độ chính xác cao - ỹ ( NTEP)
Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell SPS dạng thanh được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: SPS
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcell Amcells:(1)1kg, 2kg, 3kg (2)1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 12kg, 15 kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg, 50kg,100kg, 250kg Độ chính xác cao. Điện trở : 1mV/V và 2mV/V Quá tải an toàn :150% Quá tải tối đa :300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim nhôm ...

Loadcell amcells SPM khả năng chịu tải 60-500kg - phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell SPM dạng thanh được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án  và các loại cân t
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: SPM
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcell Amcells:60kg, 100kg, 150 kg, 250kg, 300kg,500kg Độ chính xác cao. Điện trở : 2mV/V Quá tải an toàn :150% Quá tải tối đa :300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử ...

Loadcell ZSGB 5-30 tấn tiêu chuẩn Châu Âu - để đáp ưng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như cân xe tải ,cân công nghiệp nặng, cân bồn, cân trạm trộn
 

  
    
      
      Tải trọng L
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: MKCELLS
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọng:5,10,15,20, 25, 30 tấn Cảm ứng lực cân điện tử có độ chính xác cao. Được làm bằng hợp kim nhôm không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù họp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khó khăn nhất Loadcell xe tải Amcells ZSGB được thiết kế để đáp ưng ...

Loadcell chu Z STLX xuất xứ USA - Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell  amcell STLX chử z  được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp
Xuất xứ Mỹ
Hãng: GODEX USAModel: STLX
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 18 tháng

Tải trọngLoadcellAmcells:25kg, 50kg,100kg, 150kg, 250kg, 500kg,750kg,1k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 40kg lb Độ chính xác cao. Điện trở : 3mV/V Quá tải an toàn :150% Quá tải tối đa :300% Chứng chỉ OIML Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong ...

Loadcell Amcells STL chữ Z dạng kéo và nén - ược làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Loadcell amcell STL chử z được thiết kế để đáp ứng những  yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều
Xuất xứ Trung Quốc
Hãng: GODEX USAModel: STL
Mức cân: Sai số:
Bảo hành 12 tháng

Tải trọngLoadcellamcells:25kg, 50kg,100kg, 150kg, 250kg, 500kg,750kg,1k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k, 40kg lb Độ chính xác cao. Điện trở: 3mV/V Quá tải an toàn:150% Quá tải tối đa:300% Chứng chỉ IP 67, IP 68 Theo tiêu chuẩn của Mỹ ( NTEP) Được làm bằng hợp kim thép không gỉ và niêm ...

 

Từ khóa tìm kiếm Loadcell Flintec - Đức phổ thông nhất: Loadcell Flintec - Đức, Loadcell Flintec, giá Loadcell Flintec - Đức, bán Loadcell Flintec - Đức, Loadcell Flintec - Đức giá bao nhiêu, mua Loadcell Flintec - Đức

Thông tin chia sẻ thêm Loadcell Flintec - Đức

VietnamNet.vn - Cảnh xe quá tải ào ào vượt trạm cân

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh, dù Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng nhìn lại xe chở quá tải vẫn còn rất cao, nhất là xe chở vật liệu xây dựng. Thực tế, theo ghi nhận của VietNamNet, các xe ...

0918.322.668
liên hệ zalo